Praktijk

Werkwijze

Mijn begeleiding zal daar beginnen waar jij op dat moment bent en afgestemd op jouw behoefte en verlangen. Ruimte geven en erkennen van datgene wat jij mij aanreikt is voor mij belangrijk om je verder te begeleiden in je proces.

Mijn begeleiding is eerlijk, rechtstreeks en met lichtheid. Liefdevol en met compassie zal ik je begeleiden om je inzichten aan te reiken zodat je losser kunt komen van overtuigingen, blokkades, erkenningsbehoefte, sociaal wenselijk gedrag, oordelen en opvattingen. Dit kan je vrijheid geven om van daaruit meer contact te maken met wie je werkelijk ten diepste bent. Hierdoor kan je zelfwaarde ervaren en daardoor kan je kwaliteit van leven ten goede veranderen. De diepere waarden in jezelf voelen kan je geluk en liefde brengen.

Graag begeleid ik je bij het contact maken met jouw essentie omdat ik zelf ervaren heb dat het je gelukkiger maakt.
De essentie is voor iedereen toegankelijk.

De begeleiding start met gesprekken en kan indien passend aangevuld worden met afgestemde, toegankelijke ervaringsoefeningen. De gesprekken zullen helder, aards, realistisch en spiritueel verdiepend zijn en je uitnodigen tot openen voor jezelf.

Voel je vrij om even te bellen om te kijken of ik wat voor je kan betekenen.